Het project Waterhoven betreft de realisatie van een luxueuze nieuwbouwwoning volgens het passiefhuis pincipe.
Ceulemans-Engelen loodste dit project succesvol door al zijn fases: van wens en visie naar tekentafel en van tekentafel tot (bijna) woonklaar gebouw.

Het respect voor de verhoudingen resulteert in een buitengewone ervaring, ongezien in deze tijden van woningbouw.

Ceulemans-Engelen heeft in dit project dan ook elke bouwknoop en elke bouwfysische aansluiting ontworpen en uitgetekend. Een complex proces, waar de fijnmazige planning van uitvoeringsdetails meer dan zijn vruchten afwerpt.

Gedetailleerde plannen, bouwdetails, bestekken en meetstaten in de hoogste volledigheid en detail uitgewerkt, zijn primordiale elementen in het aansturen van aanbestedingen en vormen ook een 'gouden maatstaf' ter beheersing van bouwkosten. De meerwaarde van het architectenbureau moet - naast het ontwerp en de adviesvoering in het bouwproces - zeker ook erkend worden in deze.

Het is ook in de administratieve opvolging van het project dat volgens ons een van de belangrijkste sterkten van Ceulemans-Engelen verborgen ligt.

De samenwerking met een onafhankelijk architectenbureau zoals Ceulemans-Engelen heeft ons bouwproject naar een ongezien niveau gebracht. De kwaliteit van de realisatie zowel op functioneel, esthetisch als technisch vlak overtreffen onze verwachtingen.

Stefan Aerts - Bouwheer

 

Onze tevredenheid ten aanzien van de architecten schuilt in de professionaliteit van hun aanpak, waarbij hun kennis van de snel evoluerende technieken en regulering opvalt. Zij tonen zich accuraat t.a.v. overheden, brandweer, stedenbouw, e.a.

Zij koppelen creativiteit in hun ontwerpen aan functionaliteit en nemen budgetbestendigheid in acht voor de opdrachtgever. Ze nemen de werfopvolging ter harte en wijzen uitvoerders op hun contractuele verplichtingen waar nodig.

Kortom, onze samenwerking is een verhaal van wederzijdse correctheid met tevredenheid en succes als rechtstreeks gevolg.

Jos Horemans - Gedelegeerd bestuurde CKSA

 

Het bureau toont een doordachte ontwerpmethodiek met grondige analyse van context, programma en amibitie bouwheer. Het bureau maakt weloverwogen keuzes op gebied van de technieken en materialen.

Patrik Van Ostayen - Stad Antwerpen

 

Architectenbureau Ceulemans-Engelen is een klein bureau met beperkt aantal medewerkers, dit heeft als voordeel dat ze efficiënt en wendbaar zijn en er naar een persoonlijke aanpak wordt gestreefd. Uit de referentielijst blijkt ook dat ze ondanks hun kleine bezetting veel en grote projecten aan kunnen.

Sara De Ruymaeker - projectbegeleider Go!