Een radicaal gewijzigde inplanting brengt spanning in de buitenruimte voor passiefschool 'de zonnepoort' in Gent.

 

In de lengte van het terrein geplaatst, vergroot de niieuwbouw de vrije ruimte en maakt zonering mogelijk. De relatie van speelruimtes, klassen en turnzaal met de omgeving is maximaal zonder inkijk.